اظهار نظر وزیر کار در خصوص جبران عقب ماندگی مزدی کارگران

تسنیم نوشت: وزیرکار با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like