فرشید باقری هافبک استقلال در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفته است.