امروز محمد نوری عضو کمیته فنی استقلال در گفت و گو با سعید اکبری تلویحا از این گفت که شکست در دربی پیامدهایی برای محمود فکری داشت. منبع: صدا و سیما