ببینید | توصیه‌های متهم سابقه‌دار برای جلوگیری از سرقت

یکی از توصیه‌های معمول این است که از تجارب کسانی که خوش‌سابقه و خوش‌نام هستند، استفاده کنیم اما در موارد خاص استفاده از دانسته‌های متهمان و مجرمان سابقه‌دار هم می‌تواند راهگشای جلوگیری از جرم باشد. در این گزارش، متهم سابقه‌دار توصیه‌هایی می‌کند که عمل به آن، می‌تواند کمک کند تا خانه‌تان کمتر مورد سرقت قرار بگیرد. منبع: همشهری

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like