جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۴ دی برگزار شد و هیچ یک از وزراء در جمع خبرنگاران حضور پیدا نکردند. منبع: تسنیم