ببینید محسنی اژه‌ای: دشمنان دنبال کشته سازی بیشتر بودند

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی گفت : دشمنان دنبال کشته سازی بیشتر بودند.دستگاه امنیتی و انتظامی اخلاق مدار بودند و نمی‌خواستند به هر طریقی جلوی اتفاقات اخیر را بگیرند. دشمنان برای بالا بردن خشونت، کشته سازی حداکثری و غلیان بیشتر احساسات مردم تلاش کردند که البته با خویشتنداری و فدا کردن جان مدافعان امنیت نقشه آن‌ها نقش بر آب شد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like