طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا توسط مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید.