الكاتب:

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره تفکر اقتصادی کابینه احتمالی دولت سیزدهم می‌گوید: آنچه که من می‌شنوم، بیشتر تفکر اقتصاد غیرآزاد مطرح می‌شود، یعنی ما تقریبا به سمت اقتصاد شبه‌دولتی داریم حرکت می‌کنیم.

Read Full Article

تسنیم نوشت: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مطالبات از دولت جدید نباید «انتقام‌جویانه» و «سهم‌خواهانه» باشد و باید با رویکرد جهادی صورت بگیرد.

Read Full Article