ببینید رئیسی: نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند

ابراهیم رئیسی در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود گفت: نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند؛ نباید محدود کرد انتقادات را درباره روش اجرای قانون؛ چه اشکالی داره برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو نقد و حتی اعتراض نسبت به برخی مشکلات. البته باید حد فاصل اعتراض و اغتشاش مشخص شود؛ صدای اعتراض را باید شنید.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like