ببینید کنایه جنجالی خداداد افشاریان به میثاقی با چاشنی فردوسی‌پور: فقط اسم زنم را نیاوردی!

خداداد افشاریان به مجری برنامه فوتبال برتر با اشاره‌غیرمستقیم به شخص عادل فردوسی پور و برنامه نود گفت: آقای میثاقی، این میز به قبل از شما هم وفا نکرد و میز من هم در کمیته داوران به من هم وفا نخواهد کرد. شما اصلا مشکلت با من نیست!/فوتبال 180

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like