وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی اینستاگرامی از ابراز محبت یکی از کوهنوردان نسبت به وی قدردانی کرد.