«مدارس مسجد محور» باید با ساختار رسمی مدرسه در کشور پیوند بخورند

مبلغ نوشت: دکترحسینعلی دیلم میگوید: ما تجربه خوبی از تشکیل و اداره مدارس مسجد محور داریم و زمانی که تصمیم گرفتیم این ظرفیت غیرسمی و مردمی را با ساختار رسمی کشور و وزارت آموزش و پرورش پیوند بزنیم، موسسه تاسیس شد و مشورت وزارتخانه را داشتیم تا شخصیت حقوقی را ثبت کنیم و وارد ساختار رسمی شویم.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

You might also like